Strona główna

Windykacja Systems jest wyodrębnionym i zdecydowanym procesem odzyskiwania należności w strukturze Biura Detektywistycznego KRAK. W niniejszych schemacie prowadzone są tylko sprawy po bezskutecznej egzekucji Komorniczej i sprawy w których po wstępnej analizie wynika, że mogło dojść do przestępstwa karnego lub  skarbowego.

Polski Kodeks Karny za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Dłużnik podlega odpowiedzialności karnej w przypadku gdy:

  • wyłudził towar lub usługę
  • celowo wyzbył się majątku
  • przeniósł majątek na nowo powstałą firmę
  • zaspokajał tylko wybranych wierzycieli
  • prowadził działalność sprzeczną z zasadami gospodarowania

W razie wszczęcia postępowania karnego nasze działania polegają na:

  • zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego skierowanie zawiadomienia do prokuratury
  • ścisłej współpracy z organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego
  • przystąpieniu do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy po wniesieniu aktu oskarżenia
  • zawiadomieniu wszystkich możliwych instytucji kontrolnych o podejrzewanych nieprawidłowościach w firmie dłużnika

 

WINDYKACJA KARNA

Windykacja karna prowadzona jest na podstawie art. 300 k.k., 300 k.k. art 286 k.k.

WINDYKACJA PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Zlecenia po bezskutecznej egzekucji komorniczej przyjmowana są powyżej 50000,00 zł ....

Z naszego doświadczenia wynika, że rzadko zdarzają się sytuacje w których wierzyciele pozostają bezradni wobec swoich dłużników. Sukces w postaci odzyskania należności w znacznej mierze zależy od determinacji,  wniesionego nakładu pracy i czasu.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Sprawdź naszą ofertę

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.